Menu sup

Història

Història

El projecte va ser redactat per Eusebi Estada. El 1897 el batlle de Pollensa va adreçar una carta a la Direcció General d’Obres Públiques en què sol•licitava la ubicació d’un far a la Punta Avançada, per la qual cosa se’n va determinar la construcció el desembre de 1898. En un començament es va pensar que seria de 6è ordre i llum fixa vermella, però en el Pla de 1902 se li va atorgar una aparença d’ocultacions. La seva construcció va començar el 1903 i es va inaugurar el 15 de desembre de 1905 amb una curiosa aparença de llampades curtes i llargues separades per ocultacions de la mateixa durada. Les llampades llargues eren de 8 segons i les curtes de 2 segons, mentre que les ocultacions duraven 3’5 segons. Va començar il•luminant amb una òptica diòptrica de 250 mm de distància focal per a llums Maris d’una metxa.

El sistema d’il•luminació disposava a més d’un llum d’incandescència i calefacció externa per col•locar els dies de boira, fabricada també per Barbier Benard i Turenne, amb capçons de 30 mm (primera d’aquest tipus a les Balears).

L’octubre de 1953 es va electrificar el senyal, el 1974 es va recréixer la torre 6 metres i al seu temps es va modificar la torrassa i es va canviar la llanterna. Encara que no era un far exposat als grans temporals, els torrers van haver d’encarregar-se en més d’una ocasió de socórrer els nàufrags d’algunes embarcacions. En una d’aquestes ocasions, el 27 de gener de 1909, el fill petit del torrer va avisar que un falutx estava enfonsant-se amb dos tripulants. Dels dos navegants només en van poder salvar un i el torrer va relatar que l’altre havia mort tan sols deu minuts abans.