Menu sup

Història

Història

El projecte va ser redactat per Emili Pou. L’òptica original era catadiòptrica de 4t ordre, fixa però amb 2 lents diòptriques verticals externes giratòries que produïen una aparença lluminosa de llum fixa variada per llampades blanques cada 3 minuts. El llum emprat era moderador d’oli d’oliva. Es va inaugurar el 10-07-1859.

El cost de l’aparell òptic, construït per la casa Henry Lepaute, va ser de 3.250 francs francesos amb un preu de 300 francs cada una de les lents externes i 2.650 francs l’òptica fixa. Aquesta part fixa de l’aparell òptic va ser destinada més tard, el 1970, a prestar servei al far del Cap Blanc, on encara roman i és l’òptica més antiga que hi ha actualment instal•lada als fars de les Balears.

L’existència d’una cova submarina a les proximitats produïa tremolors a l’edifici que arribaren fins i tot a trencar algun vidre de la llanterna.

El 1969 es va recréixer la torre 17 metres per poder complir amb els abastos requerits en el Pla de Millora de l’Enllumenat de 1967. Per tal de reforçar la consistència de la torre se li van afegir uns contraforts i va adquirir llavors la seva fisonomia actual, única entre els fars de l’arxipèlag Balear.

El 1860 el Subgovernador Civil de Menorca va enviar un escrit als torrers d’aquest far en què els demanava la seva col•laboració en la captura d’uns presos que s’havien escapat, però els torrers van contestar que no els era possible fer-ho pel fet que encara no se’ls havia proveït de l’armament que segons el Reglament del Cos de Torrers de Fars havia d’haver en cada far.